BUY NOW

कादंबरी

कादंबरी कदम ही एक गुणी अभिनेत्री म्हणून आपण ओळखतोच. तिने कविता ज्या संवेनशीलतेने सादर केल्या आहेत त्याला तोड नाही. कविता निवडीपासून ते सादरीकरण, सगळ्या बाबींमध्ये समरसून भाग घेऊन अतिशय सुंदर कविता वाचन केले तिने.

Buy now for full access.