BUY NOW

श्रीधर फडके

श्रीधर फडके आणि प्रवीण दवणे, दोन अशी नावे ज्यांनी मराठी संगीत विश्वावर अनभिषिक्त राज्य केले. त्यांच्या गाण्यांची गोडी अवीट आहे, आणि यावर्षीच्या अंकातही त्यांनी आपल्या शब्दसुरांनी अनप्लग्डला बहार आणली आहे. ह्याची सुरुवातच मुळी झाली नादब्रह्म तेजोमयने. श्रीधरजींच्या स्वरांनी जणू एक…

Buy now for full access.